Tilburgse

 

Damvereniging

 

1950-1951

(uit Het Damspel oct 1950 nr10)

de aankondiging van het eerste jeugd kampioenschap van Nederland

Van het jubileum- front

Op hemelvaartsdag 1951 herdenkt de NDB zijn 40 jarig bestaan.

.....etc
Nog is dan niet het feest afgelopen.
Ook de jeugd zal worden ingeschakeld.
Wij vra­gen van elke provincie de jeugdkampioen.
Dit is van alle spelers tot 21 jaar de kam­pioen van de provincie.

Daartoe zullen de provincies schoolwedstrijden voor de rijpere jeugd organiseren.

De elf kampioenen zullen op kosten van de NDB een wedstrijd spelen

om het jeugd-kampioenschap van Nederland,
Hoe dat kan?? Wel in de Paasweek brengt de Commissie deze 11 spelers

voor een week in een jeugdhuis. Geheel op kosten van de NDB.

Zij spelen 2 partijen per dag en 2 prijzen worden beschikbaar gesteld.
Hier kan de provincie enorme zaken doen!
De NDB helpt U om jeugdwedstrijden te organiseren, die grote belangstelling zullen trekken.
Oh ja, Gij moet weten, dat ook niet-leden kunnen worden toegelaten.
Dat is een stimulans om uw club te helpen want daarvan kunt Gij profiteren leden te werven.
En ten slotte, heeft de Commissie een overschot, dan zullen de provincies

nog iets gesteund worden in de kosten van de organisatie van deze jeugdwedstrijden

etc .....

Aan de slag onder het devies:
Werkt allen mee aan de opbouw van de "NDB".
Met dammersgroeten,

0, J. B. v. d, Sleen, Voorz
V. H. Lieve, Secretaris
A. Spaans Jr. Penningmeest

(uit Het Damspel apr 1951 nr4)

Jeugdkampioenschap
De provinciale jeugdkampioenen moeten zorgen, dat zij op 2e Pinksterdag,
dus 14 Mei a,s. om 4 uur namiddags aanwezig zijn in ,,Mooi Veluwe”.
Men reist per spoor naar Amersfoort Daar stapt men in de locaaltrein Putten,
Bij station Putten staat een autobus die U voor de deur van ,,Mooi Veluwe" afzet.
Gemakkelijker kon het niet,
Gij zult opgaan in uw spel, maar naast genieten van bos, hei en gezelligheid.
Want uw verzorgers daar zullen ook uw geleiders zijn.
Bij wandelingen e.d. zult gij de mooiste plekjes in dat lustoord zien
Namens de jubileum Commissie,

LIEVE,Secr

1950-1951 terug naar
Brabantse_jeugd_kampioenschappen

(uit Het Damspel jun 1951 nr6)

Jubileum Jeugdtournooi 1951 in Putten

winnaar Pieke Boers
Eindstand:
Boers,          Limburg 8 6 2 0 14
Slot,            N.H       8 4 4 0 12
Snippenberg, UDB       8 3 4 1 10
Schaap,       Gron      8 1 5 2 7
Terlouw,       Z.H       8 1 5 2 7
Veenenkamp, 0v         8 1 5 2 7
De Mebel,      Geld      8 2 2 4 6
Vingerhoets,   NBr       8 2 2 4 6
de Jong,        Friesl     8 1 1 6 3
U ziet hier de eindstand van het zo aan­trekkelijk en gewild jeugdkampioenschap.
Jammer was, dat de vertegenwoordiger uit Zeeland, v. d. Schraaf. die militair is,
zich moest terugtrekken.
Hij had 3 partijen ge­speeld met een score van 5 punten. Drente zond geen deelnemer.
Alle deelnemers kregen een blijvende her­innering aan dit tournooi,
terwijl de prijs­winnaars, le, 2e en 3e. een koopbon werd ter hand gesteld,
Deze jeugdige spelers waren vol lof over de organisatie en het zijn propagandisten
geworden, die in hun bond erop zullen aan­dringen, dat dit jeugdkampioenschap
een jaarlijks terugkomende gebeurtenis zal wor­den.
We moeten erkennen, dat wij nog nimmer zon tof stel jongelui bij elkaar hebben ge­zien.
De hele week hebben ze als ware vrienden met elkaar opgetrokken.
De heer de Zwart uit Utrecht, die als leider was aangesteld, werd door de jongelui
op de handen gedragen.
Bij de finale bood de heer v, d. Sleen namens bond en Jub. commissie de heer de Zwart
een boekwerk aan.
Stellig heeft tot dit goed geslaagd tournooi bijgedragen de boven alle lof
verheven ver­zorging, die in ,,Mooi Veluwe” werd onder­vonden.
Het heeft de spelers letterlijk aan niets ontbroken, daarvoor zorgde ,,paps”, de
directeur van het vacantiecentrum.
Hij werd hij bijgestaan door de keukenprins die elke dag voor verrassingen zorgde.
Meneer Herman sloofde zich uit, dat de spel in hun Vrije tijd nuttig bezig gehouden w den. Tussen alle maaltijden door zorgde Annie voor het serveren van thee of koffie of wat anders.
Het was af. Geen wonder dat elk voldaan was.
De K.N.B,D. heeft met de inzet van eerste jeugdtournooi een groot succes gehad
Men mag ons dat niet meer ontnemen, was de mening van de jeugd en ik zeg maar
,,Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst"
Tussen twee haakjes, wilt U een fijne vacantie in bos en hei,
vraag dan eens een folder van ,,Mooi Veluwe" te Putten (telefoon 277 Garderen).