Tilburgse

 

Damvereniging

 

1952-1953

(uit Brabants Damnieuws dec 1952 nr7)

Jeugdkampioenschap van de Provincie.
Over enkele maanden worden de wedstrijden voor het jeugdkampioenschap
van de provincie wederom georganiseerd.
Deel kunnen nemen jongelui, jonger dan 21 jaar.

(uit Brabants Damnieuws feb 1953 nr9)

Jeugdkampioenschap van de provincie
De finale van deze wedstrijden zal plaats vinden in de tweede helft van

maart en april a.s
Wanneer de verenigingen er nu voor zorgen dat van elke stad of streek

een jeugdkampioen komt, wacht deze jonge darnmers een prachtige wedstrijd

De jeugdkampioen van de provincie van vorig jaar komt
RECHTSTREEKS in de finale.
Heren bestuurders, pleegt dus in Uw woonplaats of in Uw streek overleg met

de bestuurders van de andere vereniging,
organiseert samen een wedstrijd om het jeugdkampioenschap van

Uw stad of streek,en zorgt er dan voor,
dat die wedstrijden uiterlijk in de eerste week van Maart as een einde nemen

(uit Brabants Damnieuws april 1953 nr11)

PROVINCIAAL JEUGDKAMPIOENSCHAP

De strijd om de titel van provinciaal jeugdkampioen
zal dit jaar worden gestreden door de jongeheren
J.v. Steen uit Breda, F. Vughts uit Tilburg en
P.Musters uit Eindhoven.
In het club1okaal van DAVO vinden eeze wed­stijden plaats op Zaterdag 11,

Zondag 12 en zaterdag 18 apri1 a. s. Aanvang op Zaterdag te 16 uur, op Zondag te 14 uur.

JEUGDKAMPIOENSCHAP VAT N,BRABANT.

(uit Davo-Nieuws 18 april 1953 nr33)

Onze jonge kampioen Frans Vugts (Davo) staat aan de leiding

met Musters uit Eindhoven. Beide hebben drie punten uit twee wedstrijden

en a.s. Zaterdag speelt Frans tegen v.Steen uit Breda.

Vrienden wie even tijd heeft komt dan naar de kleine cantine,

om vier uur vangt de strijd aan en dan kunnen wij misschien reeds

onze jonge kampioen na afloop feliciteren met het Kampioenschap van N.Brabant.


(uit Davo-Nieuws 25 april 1953 nr34)

FATALE DAMSLAG

Onze Frans Vugts die de beste kansen had om jeugdkampioen van Brabant

te worden, zag zijn mooie partij in rook opgaan.
Frans zag ecn prachtdamzet in de partij zitten en dacht zie zo kampioen ben ik,
men kon het hem aanzien, hij rekende alles nog eens na met vuurrood hoofd en
ja hoor het zou gebeuren, eerst een schijf geven, toen twee schijven,
weer twee schijven daarna nog een en Frans had drieslag met dam.
Maar toen gebeurde voor hem het ongelooflijke zijn tegenstander nam met een
enkele zet zijn dam af en hij verloor.
Ja Frans zo gaat het in ons dammersleven als men denkt er te zijn dan schiet
men soms toch nog iets to kort, ook mij is dat vroeger wel overkomen maar
door taaie volharding komt me:n toch waar men wezen wil.
En nu Frans de Tilburgse kampioenschappen staan voor de deur en laten wij
daar gezamenlijk eens laten zien dat wij ook dammen kunnen.

  Cees Kivits
  1952-1953 terug naar  Brabantse_jeugd_kampioenschappen                                                                        
EINDSTAND Brabants jeugdkampioenschap
1. P.H.J. Janssen Breda 4pnt
2. F.Vugts Davo 3pnt
3. P.Musters Eindhoven 3pnt

(uit Brabants Damnieuws mei 1953 nr12)

tijdens jaarvergadering 1953

Ook de jeugdkampioen,die ter vergadering aanwezig was,werd in deze

huldiging betrokken en tot hem richtte de voorzitter een apparte gelukwens en

woord van aanmoediging voor de komende wedstrijden om het landskampioenschap,

de hoop uitsprekende dat onze kampioen de heer Janssen uit Breda,deze wedstrijd

met succes zal mogen beeindigen.

(uit Brabants Damnieuws juni 1953 nr1)

PERS. JEUGDKAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.

Opening 25 mei 1953

Dit jaar werden de wedstrijden gespeeld in hotel “Het oude Raadhuis te Blaricum.
Vertegenwoordigers van negen provincies,
Noord-Hollend en Drente waren niet ingeschreven, bonden de str ij d aan voor de hoogste
dam titel in ons land voor wat betreft de jeugd.
Onze kampioen, dhr. P.J.Jansen uit Breda, zakte na een hoopvol begin danig af en moest zich
met een zeer bescheiden.piaats tevreden stellen.
Als bij zonderheid kunnen wij vermelden dat Zeeland vertegenwoordigd was door een lid van
het vrouwelijke geslacht n.l. de 12 jarige Marieke Kasse. Dit jeugdige meis­je wist zich goed
aan te passen en hoewel zij de laat­ste plaats inneemt, belooft haar spel nog veel voor de toekomst.
Kampioen werd S. Dallinga uit Appingedam, die heel wat in zijn mars schijnt te hebben,
daar hij in zijn club Fivelgo ook tot de sterksten behoort en zelfs aan het eerste bord. speelt.

NK junioren 1953
25-05-1953 tot en met 30-05-1953
Blaricum

De eindstand ziet er als volgt uit:
1.     J. Dallinga     Groningen     x     1     0     2     2     2     2     2     2     2     9     7     1     1     15
2.     C. v.d. Weteringh     Zd Holland     1     x     2     1     1     2     1     2     2     2     9     5     4     0     14
3.     B. Wiggers     Overijssel     2     0     x     1     1     1     2     1     1     2     9     3     5     1     11
4.     O. Hoekstra     Friesland     0     1     1     x     1     1     1     1     2     2     9     2     6     1     10
5.     H.v.Gerrevink     Gelderland     0     1     1     1     x     0     0     2     2     2     9     3     3     3     9
6.     J.de koning     Zd Holland     0     0     1     1     2     x     1     2     2     0     9     3     3     3     9
7.     Chr. Niewierra     Limburg     0     1     0     1     2     1     x     1     1     2     9     2     5     2     9
8.     P.H. Janssen     Nrd Brabant     0     0     1     1     0     0     1     x     1     2     9     1     4     4     6
9.     W. Vlakveld     Utrecht     0     0     1     0     0     0     1     1     x     1     9     0     4     5     4
10.     M. Kasse     Zeeland     0     0     0     0     0     2     0     0     1     x     9     1     1     7     3

(uit Davo-Nieuws 22 aug 1953 3e jrg nr5)

Jeugd kampioenschap Tilburg

1. Jan v d Hooff  Davo

2. Ad Gouw Davo