Tilburgse

 

Damvereniging

 

1958-1959

(uit Brabants Damnieuws jan 1959 n1)

JEUGDKAMPIOENSCHAP

Op zondag 1 februari starten wij met de wedstrijd om het jeugdkampioenschap van de bond. Hiervoor komen de volgende spelers in het strijdperk.
L.Amman, C.v.Gestel, J.Koevoets
G.ten Lohuis, A.v.d.Oetelaar, F.Verboven

(uit Davo-Nieuws 10 jan 1959 nr24)

JEUGDTOURNOOI 1958

Vrijdag, 2 jan., werd voor de le maal in Tilburg door het Comite Schooldammen een jeugdtournooi georganiseerd voor de middelbare schooljeugd in Tilburg.

Deze dag is in alle opzichten volkomen geslaagd, ook uit propagandistisch oogpunt;
wij mochten ni. 3 nieuwe leden inschrijven die wij in ons midden van harte welkom heten.

Bovendien heeft dit tournooi laten zien dat club—spelers bekwamer voor da dag komen
dan de z.g. thuisdammers.
De 4 club— spelers n.l. J.v.d.Hooff, C.v.Gestel, D.Vingerhoed van Davo en
P.Adriaansen van DT’50 wisten alle vier de finale te bereiken,
waarin tenslotte ons lid J.v.d.Hooff het sterkste bleek,
waardoor hij de wisselbeker in ontvangst mocht nemen.
Jongelui, hartelijk proficiat!

Ook een woord van hulde aan de organisatoren van dit Jeugd— tournooi,
die bergen werk verzet hebben om dit tournooi zo voortreffelijk te doen slagen.
De eindstand was:
1. J.v.d.Hooff 5 punten
2. P.Adriaansen 4 punten
3. C.v.Gestel 3 punten
4. D.Vingerhoed 0 punten

(uit Brabants Damnieuws feb 1959 n2)

SCHOOLDAMMEN.

Vrijdag 2 januari j.1. werd in Tilburg een jeugdtoernooi gehouden
waaraan werd deelgenomen door leerlingen van middelbare scholen.
Jammer nog ontvingen wij hierover geen nadere bijzonderhedcn.
Toch moet het geheel wel geslaagd zijn en een der Tilburgse verenegingon
mocht als gevolg van dit tournooi een drietal nieuwe leden in­schrijven.

(uit Davo nieuws 28 feb 1959 n31)
Persoonlijk jeugdkampioenschap van Brabant
Onze jeugdspeler C van Gestel is reeds enige weken gewikkeld in de strijd,
om het jeugdkampioenschap
Hij heeft reeds 3 partijen gespeeld. en 3 punten behaald.
In totaal zijn er .5 wedstrijden te spelen en
ranglijst ziet er als volgt uit.
1.L.Amman 3-6
2.D.ten Lohuis 3 -5
3.C.v.Gestel 3 -3
4.F.Verboven 3 -2
5.P.v,d.Oetelaar3 -1
6.J.Koevoets 3 -1

Er resten dus nog 2 partijen voor hem n.l. tegen J~Koevoets op 1 maart en
G. ten Lohuis op 8 maart.
De wed.strijden worden gespeeld in het clublokaa1 van TDV. op zondag,
aanvang 2 uur.
Zij die in de gelegenheid zijn om de wedstrijden te volgen tevens ter
aanmoediging van onze damvriend zijn natuurlijk zeer welkom.
Wij horen van harte dat dhr.v.Gestel zijn 2 laatste partijen in
winst zal weten om te zetten, en wensen hem in geval veel succes toe.


(uit Brabants Damnieuws mrt 1959 n3)

JEUGDKAMPIOENSCHAP

G.ten Lohuis voor de 3e. achtereenvolgende maal kampioen. De strijd voor het jeugdkampioenschap in onze provincie is wederom gestreden en G. ten Lohuis heeft zijn titel kunnen prolongeren. Met 9 van de 10 te behalen punten eindigde hij ook d.t jaar als eerste. Dit keer heèft hij er echter harder voor moeten vechten dan in voorgaande jaren en eerst in de laatste ronde viel de beslissing. Zijn grote tegenstrever was L.amman deze wist in de eerste helft van het tournooi zelfs een punt uit
te lopen, zelf won hij n.l. alle partijen terwijl de titelhouder eenmaal me remise genoegen moest nemen, alles zou nu afhangen van de uitslag der partij tussen beide rivalen. Tot ver in het midden­spel bleef de stand vrijwel gelijk en leek remise het, meest voor de hand liggende. Een kleine onachtzaamheld van Amman stelde ten Lohuis echter in de gelegenheid belangrijk voordeel te behalen en tenslotte de partij te winnen, De situatie was nu zo, dat ten Lohuis in de laatste ronde aan remise genoeg
had com zijn titel te behouden daar bij gelijk eindigen het Zonneborg-Bergeray systeem zou worden toegepast. Zo ver is het echter niet gekomen daar de titelhouder ook zijn laatste partij wist te winnen.

G.ten Lohuis     5 4 1 0 9
L.Amman          5 5 1 1 7
C.v.Gestel        5 1 2 2 4
J.Koevoets       5 1 2 2 4
F. Verboven      5 0 3 2 3
A.v.Oetelaar      5 0 3 2 3


(uit Davo nieuws  16 mei 1959 n42)

Kampioenschap van Nederland voor jeugdvijftallen

Daar zij in onze provincie als enige zich voor deze wedstrijd. hebben ingeschreven,
zullen zij de eer van onze provincie en van onze damver,
in dit tournooi moeten hooghouden,

Dit kampioenschap wordt allereerst verspoeld in 3 groepen, A, B en C,
ons vijftal is ingedeeld bij de prov. Zuid-Holland, Zeeland en Limbure (Groep C)
Er zal wor­den gespeeld, volgens halfcompetitiesysteem, De wedstrijden worden gespeeld,
op Dinsdag 19 mei a.s.
Voor groep C waarin dus onze ver. is ingedeeld worden de wed­strijden gehouden te Tilburg
in het klublokaal van TDV cafe De Valk Korvelseweg 31
DAVO tilburg,
RDG of HCDV zuid holland
RKHBS Limburg
Chr Ulo Zeeland

C.v.Gestel,A.Gouw ,D.Vingerhoed, A.Horsten, J.de Jong en C.Fransen
Als leider van ons jeugdteam zal optreden dhr. H.Bertens.

(uit Davo nieuws  30 mei 1959 n44)
1     Chr Ulo     3     3     0     0     6     24-6
2     Davo     3     2     0     1     4     14-6
3     RDG     3     1     0     2     2     16-14
4     RKHBS     3     0     0     3     0     6-24

DAVO - RDG   6-4

RKHBS-DAVO  2-8

DAVO-Chr Ulo 0-10

(uit Brabants Damnieuws apr-mei 1959 n4/5)

JEUGDKAMPIOENSCHAP NEDERLAND

Aan de wedstrijd voor het landskampioenschap eindigde onze kampioen op
de zesde plaats met een score van 3 gewonnen partijen,

3 remise partijen en drie verloren partijen.

(uit Brabants Damnieuws aug 1959 n8)

JEUGDWIELERRONDE VAN NEDERLAND.

Een aantal jeudige dammers uit Zuid Holland heeft per fiets een ronde door Nederland gemaakt en op verschillende
plaatseh in het land Wedstrijden gespeeld tegen de jeugd der aldaar gevestigde verenigingen.
Op donderdag 23 juli j.l. deden zij tilburg aan
speelden aldaar tegen de jeugd van Davo D fietsende jeugd­ploeg wist in de vier tot dan
gespeelde wedstrijden evenzovelen overwinningen te boeken en ook Davo kon aan
deze triomftocht geen einde maken. Met 13-7 bleven de bezoekers in de meerderheid,
hetgeen voor de Davo jeugd echter geen schan­de is, gezien de sterkte van het fietsende tiental.