Tilburgse

 

Damvereniging

 

1963-1964

(uit Brabants Damnieuws feb 1964 nr2

                                         en mrt 1964 nr 3)


WEDSTRIJDWEZEN

F.0ng Jeugdkampioen
De strijd om de jeugdkampioenschappen van Noord
Brabant behoren wederom tot het verleden.
Bij het persoonlijk kampioenschap is F. 0ng, lid van Exoeisior,
als overwinnaar te voorschijn getreden,
wat viel als een verrassing kan worden aangemerkt.
Algemeen werd R. de Brouwer als grote favoriet beschouwd met
F. v. Tilburg en E. Vingerhoed als de gevaarlijkste concurenten
Aan F. 0ng dacht wel niemand, uitgezonderd misschien hijzelf en
zijn klubgenoten. De uitslag bewijst hoeveel deze speler
in dit jaar vooruit is je~aan, want verleden
jaar bezette hij in dezelfde wedstrijd slechts een zeer bescheiden plaats.
Hij heeft de titel ten volle verdiend getuige zijn winstpartij tepen
titelhouder R. de Brouwer en de zege in de beslissin partij tegen Vingerhooci, welke laatste ook op een sterK gespeeld toernooi kan terugzien.
R. de Brouwer heeft teleurgesteld en lijkt ons een kleine inzinking door te maken.
Aan de kampioen onze hartelijke gelukwensen

JEUGDKAMPIOENSCHAP VAN NOORD BRABANT 1964.          (door J Peeters)

Liefst 10 jeugdspelere hadden voor dit tournooi ingeschreven en deze kwamen van 6 verschillende damverenigingen. Daar de finale uit ten hoogste 6 deelmemers bestaat werd een selectie toegepast, waardoor dus iedere vereniging met een speler vertegenwoordigd was. Na drie ronden waren twee spelers reeds uitgeschakeld en was de strijd tussen de overige vier spelers nog volkomen open. De jeugdkampioen van 1963 R.de Brouwer,liet in de tweede ronde een lelijke steek vallen door op de klok te verliezen0 Hij herstelde zich echter prachtig door overwinningen in de derde en vierde ronde en kwam zodoende weer hij de kopgroep terug Tooh zou hij da hulp van derden nodig hebben om wederom op de bovenste plaats te kunnen eindigen. Zover kwam het echter niet daar F.Ong de prachtige prestatie leverde door de ex-kampioen te verslaan. Daar ook E Vingerhuad in de laatste ronde opnieuw tot winst kwam eindigden P.,Ong en E..Vingerhoed beiden op de bovenste plaats.. Ook in het Sonnenbôrn—Berger Systeem behaalden beide spelers 30 punten zodat hier een beslissingswedstrijd tussen beide spelers noodzakelijk werd.. De Bossohenaar Ong toonde zich hierin de sterkste speler en werd dus da nieuwe jeugdkampioen van Noord—Brabant 1964.
Aan deze sympathieke jeugdige speler1 die in dit
wedstrijden heeft gespeelde onze hartelijke gelukwensen en
komende wedstrijden
ombet kampioenschap van Nederland met
strijd mag ko
men,

 

1 F Ong Excelsior Den Bosch 5 3 2 0 8
2 E Vingerhoed Tilburg 50 Tilburg 5 3 2 0 8
3 F van Tilborg TDV Tilburg 5 1 4 0 6
4 R de Brouwer Davo Tilburg 5 2 1 2 5
5 H Cortenbach HDC Helmond 5 1 0 4 2
6 F de Zeeuw Philips Eindhoven 5 0 1 4 1

Beslissingswedstrijd F Ong E Vingerhoed 2-0

 

1963-1964 terug naar  Brabantse_jeugd_kampioenschappen

T.D.V. kampioen, bij de jeugdvijfta1len

Ook bij de jeugdvijftallen een verrassing.
Niet Davo, doch T.D.V. eindigde hier als eerste.
In de beslissende wedstrijd konden de Davo jongens
zich niet los maken van een zeker overmachtsgevoel
waardoor de waakzaamheid wel eens verslapte en toen T.D.V.
daar een strijdlust tegenover stelde die van geen toegeven wist
werd het een spannende ontmoeting die tenslotte door T.D.V.
volkomen verdiend werd gewonnen. Proficiat!
Moge deze uitslag voor Davo een waarschuwing zijn in de toekomst
geen enkele tegenstander meer te onderschatten.
Wat het vijftal van T.D.V. betreft, waarvan er enkele nog maar
sinds kort zijn aangesloten, hebben wij ook voor de toekomst goede
verwachtingen

JEUGDVIJFTALLEN KAMPIOENSCHAP VAN NOORD BRABANT 1964.          (door J Peeters)

Direct na het jeugdkampioensohap werden de wedstri3den gespeeld om het jeugdvijftaI1en’kampioenscbap De strijd ging hier tussen twee Tiburgae damverenigingnn enwel TDV en DAVO Met de laatste ronde voor de boeg stonden beide yijftaJlen nog volkomen gelijk zowe3 in puntanaantal als in. het bordonGeidda1dee In de laatste ronde kwamen beide jeugdijtta11en tegenover elkander achter de borden t zitten en bij een 5 5 uitslag was duo ook hier een beslissingswedstrijd nodig. Do TDV'ers’ alhoewel pas een ‘zware reaoept.ie en feestavond achter de rug vsnweg het 25=jarig jubileum van hun verenïging zorgden echter voer een prachtige verrassing en wisten zowaar het sterkere geacbte DÂVO’vijftal te verslaan Wat zelt graag aan hun vereniging had willen schenken, deden nu deze jongelui Een. mooier geschenk had voorzitter H.Snijders niet van zijn. pupillen kunnen krijgen. Van harte proflciat

TDV 'ers en veel succes in de komende wedstrijden om het kampioenschap van Nederland

JEUGD VIJF TALLEN

Davo I - Davo II    8-2    TDV-Excelsior     7-1

TDV-Davo II         7-3    Excelsior-Davo I  4-6

Davo II - Excelsior 4-6    Davo I-TDV         4-6

1 TDV 3 3 0 0 6
2 Davo I 3 2 0 1 4
3 Excelsior 3 1 0 2 2
4 Davo II 3 0 0 3 0