Tilburgse

 

Damvereniging

 

1971-1972

(uit Brabants Damnieuws sep/okt 1971 nr9/10)

zaterdag 4 sept speelde her
jeugdtiental van Noord-Brabant tegen het Limburgse jeugdtiental.
Het brabantse tiental speelde in dezelfde opstelling
waarmede het kampioenschap van Nederland werd behaald.
De verwachting was dus wel gerechtvaardigd dat
ons tiental met een overwinning uit de bus zou komen.
De jongens hebben niet teleurgesteld, integendeel het werd
een grote overwinning en evenals bij hct
landelijk kampioenschap ging ook deze keer geen enkele partij verloren.
Proficiat’
De gedetailleerde uitslag luidt:

NOORD-BRABANT-LIMBURG
1. F.Passchier       - H.v.d.Pol        2—0
2. C. Kuijstermans  - Fr. Creemers   1—1
3. P. Arts               - J. Lowkowicz 2—0
4. G. Schuurmans   - J. Linssen       1—1
5. R. Arts              - P. Hornaant    1—1
6. P. v. Elewout      - J. v. Bost      1—1
7. J. Verbakel         - J. Habets       2—0
8. B. Verberkt         - W.A. Compo   2—0
9. T.v.d. Meerendon - S. Pennekamp 2—0
10. J. Verberne        - S Schippers    2-0
                                                --------
                                                  16-4

(uit Brabants Damnieuws nov/dec 1971 nr11/12)

A. Brouwers, lid van De Schijf, Jeugdkampioen.

De strijd in de finale voor het jeugdkampioenschap van onze provincie
is geeindigd met een overwinning voor A. Brouwers uit Roosendaal
die 1 punt meer vergaarde dan T. v.d. Meerendonk uit Den Bosch,
de rest der finalisten lag ver terug.
Wij wensen de nieuwe kampioen van harte geluk met dit succes en
dat hij onze provincie in de komende wedstrijden waardig zal vertegenwoordigen.
EINDSTAND:

1 A. Brouwers Roosendaal 5 4 1 0 9
2 T. v.d. Meerendonk Den Bosch 5 3 2 0 8
3 R. Arts Mierlo 5 1 2 2 4
4 J. Verbakel Bakel 5 1 2 2 4
5 P. v. Elewoutl Roosendaa 5 0 3 2 3
6 B. Verberkt Bakel 5 0 2 3 2

 In de Rayon wedstrijden eindigde

A Brouwers als eerste en T vd Meerendonk als 2e

In de finale eindigde

A Brouwers als 5e en T vd Meerendonk als 6e

Kampioen werd A Goeree

Tilburgs jeugdkampioen 1971 werd

Hans de Cock  zie

1971 en onderstaand

nawoord : verwarrend is het kampioenschap jaar

van Brabant

(uit Davo nieuws 28 jun 1972 nr extra)

Tilburgs Kampioenschap jeugd 1972

1 T Vermeer 7-14
2 C Verelst 7-10
3 F Schuurkes 7-9
4 E Vos 7-7
5 S Klijn 7-6
6 B Duster 7-5
7 B Wortel 7-3
8 F Vos 7-2

(uit Brabants Damnieuws feb/mrt 1972 nr2/3)

Aan de provinciale schooldamkampioenschappen namen dit jaar
8 scholen deel (vorig jaar 4).
Nadat eerst in twee groepen van 4 scholen was gespeeld,
volgde de finale waarbij de nummers 1-4 van elke school
tegen elkaar uitkwamen. De uitslagen van de finale waren:


Groep A                                             Groep B

W. v. Oranje College, Waalwijk - St. Jans Lyceum, Den Bosch 7-3
O.L. Vrouw Lyceum, Breda       - M.T.S., Den Bosch              6-4

St. Odulphus Lyceum, Tilburg    - Titus Brandsma Lyceum, Oss 2-8
Joh. Kennedy Atheneum, Dongen - v.d. Putt Lyceum, Eindhoven 7-3

1 W. v. Oranje college Waalwijk 4 8 30-10
2 St. Jans Lyceum Den Bosch 4 6 26-14
3 O.L. Vrouw Lyceum Breda 4 6 26-14
4 Titus Brandsma Lyceum Oss 4 5 21-19
5 M.T.S Den Bosch 4 3 19-21
6 John Kennedy Atheneum Dongen 4 3 14-26
7 St. Oduiphus Lyceum Tilburg 4 1 12-28
8 v.d. Putt Lyceum Eindhoven 4 0 12-28

het aantal deelnemende scholen betreft kunnen wij tevreden zijn.
Wat het spelpeil en begeleiding betreft, kan dit beslist beter.
Nemen wij hierbij nog in aanmerking, dat van de grotere plaatsen
zoals Breda, Roosendaal Eindhoven en Tilburg te weinig aanmeldingen
binnenkwamen, dit ondanks dat in de twee laatstgenoemde elk jaar een
plaatselijk kampioenschap voor scholieren wordt gespeeld, zijn wij niet tevreden.

Ondanks dat aan de contactpersonen van de plaatselijke verenigingen
de adressen van de aangeschreven scholen zijn doorgegeven is er weinig
of geen kontakt tussen de verenigingen en scholen tot stand gekomen.

Van de heer Wordragen ontvingen wij nog het volgende artikel dat ons
interessant genoeg leek om in ons blad op te nemen.

In het jaarverslag van de jeugdleider van de K.N.D.B. lezen wij:
“er kunnen niet genoeg geinteresseerde oudere dammers worden gemobliseerd
om deze groepen van scholieren op te vangen. Voor elk clubbestuur is hier
een belangrijke taak wegelegd.”
Ondanks dat onze provincie beslist niet de laatste plaats inneemt wat de
school-wedstrijden betreft, zouden wij het zeer op prijs kunnen stellen
indien de club-besturen bovengenoemd schrijven eens uit hun archief opdiepten
en hun belang¬stelling en medewerking voor het schooldammen voor 100 perc
zouden willen 9even.
Dit o.a. door het organiseren van plaatselijke wedstrijden,
waarvan dan de eerst-aankomende naar de provinciale kampioenschappen
wordt afgevaardigd, Het kontakt met de scholen dient hiertoe de komende
maanden te worden gelegd, zodat de plaatselijke wedstrijden direct
na de vakanties kunnen aanvangen gevolgd door de provinciale wedstrijden
kan dan het daarop volgende jaar aan de landelijke worden deelgenomen.

Mogen wij voor het komende seizoen, 1972/1973, op de volle medewerking van
alle verenigingen rekenen?

Zijn wij op de goede weg?
De Wedstrijdleider schooldammen P.N.B.D.B.
H.v. Wordragen

(uit Brabants Damnieuws mei 1972 nr5)

GEWESTELIJKE WEDSTRIJDEN SCHOOLDAMMEN
Aan de gewestelijke wedstrijden schooldammen namen
voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland
vier scholen deel.
1.L.T.S., Zwijndrecht
2.Hugo de Groot Scholengemeenschap, Rotterdam
3.St. Jans Lyceum, Den Bosch
4.Chr. Scholengemeenschap, Middelburg.

Van de door onze vertegenwoordigers te spelen wedstrijden
waren de uitslagen als volgt:

Chr. Scholengemeenschap - St. Jans Lyceum 5— 5
St. Jans Lyceum - L.T.S. 8— 2
Hugo de Groot Scholengem. - St. Jans Lyceum 0—10

Daar de school uit Middelburg ook 5 punten behaalde was
een beslissings¬wedstrijd nodig, waarbij bij een eventuele remise
de winst aan het hoogste bord beslissend zou zijn.
Het werd weer 5—5 maar aan bord 1 ging de overwinning en
daarmee ook de finaleplaats naar de Zeeuwen. Niettemin voor
onze provincie een zeer tevredenstellend resultaat. Spijtig
overigens voor de jongens van St. Jan dat men ondanks dat men
ongeslagen bleef er geen finaleplaats in zat.

Om deze wedstrijden nog meer karakter te geven,
doe ik nogmaals een beroep op alle verenigingen
in onze provincie om tijdig kontakten te leggen met de scholen
in hun plaats of omgeving en zich in te zetten

voor het organiseren van schoolwedstrijden waarvan de kampioen
aan de provinciale wedstrijden kan meedoen.
Volgend jaar komt het Willem van Oranje College uit Waalwijk uit
in de gewestelijke wedstrijden, maar laten de verenigingen zich nu al
gaan bezighouden met de plaatselijke wedstrijden te organiseren en zodoende
aan de voorbereiding van 1972/73 beginnen. Er is tijd genoeg om zonder
veel bezwaren de scholen aan deze wedstrijden te laten deelnemen.
Met de door ons gevolgde werkwijze wordt het geen overladen programma en
is het deelnemen voor geen enkele school bezwaarlijk.

Naast een goed jeugdtiental (vorig jaar kampioen) moet het mogelijk
zijn een aantal goede schoolvijftallen te vormen, die met succes naar
de landelijke titel kunnen dingen.

Mogen wij op de medewerking van alle verenigingen gaan rekenen?

H.v. Wordragen,
Wedstrijdleider schooldammen van de
P.N.B.D.B.
Ev. v. Dijkstraat 26, Den Bosch
Tel. 04100- 36943

(uit Brabants Damnieuws jul/aug 1972 nr6/8)

MONSTERZEGE VAN BRABANTS JEUGDTIENTAL

Zeeland en Noord-Brabant zijn overeengekomen jaarlijks een wedstrijd
te spelen tussen de jeugdtientallen van beide provincies.
Inmiddels heeft te Bergen op Zoom de eerste ontmoeting reeds
plaats gehad en is geëindigd met een 20—0 overwinning voor de Brabantse jeugd.
De Organisatie van de wedstrijd was in handen van de jeugdraad van Bergen op Zoom
en deze gemeente stelde een wisselbeker beschikbaar met de bedoeling,
dat de wedstrijd jaarlijks in Bergen op Zoom gespr’eld zal worden.
De tientallen speelden in de volgende opstelling:
Noord-Brabant: Zeeland:
A.Brouwers, Roosendaal (De Schijf) — J. Verton, Haamstede
T.v.d. Meerendonk, Den Bosch (H.DR.) — J. Veerhoek, ‘s-Gravenpolder
J.Verbakel, Bakel (De Schuivers) — J. Rotte, Middelburg
J.Verberne, Asten-Ommel (E.A.D.) — J. Francke, Vlissingen
R.Arts, Mierlo (M.D.C.) — F. v. Eekhout, Souburg
G.Martens, Asten (E.A.D.) — P. Lodder, Middelburg
T.Vermeer, Tilburg (DAVO) — J. Dekker, Souburg
H.de Cock, Tilburg — W. Neels, ‘s-Gravenpolder
B.Verberkt, Bakel (De Schuivers) — C. Polderman, ‘s-Gravenpolder

 

Ere wie ere toekomt

In het jubileumboek staat voor het jaar 1955 als jeugdkampioen
vermeld de heer J. v.d. Hooff. Dit is niet juist,
het had moeten zijn de heer N. Kocken. Wij betreuren deze fout
ten zeerste en menen dit hiermede even te moeten rechtzetten.
Over genoemd jaar was betreffende hét jeugdkampioenschap in de
archieven niets te vinden en daar J. v.d. Hooff aan de finale van het
jeugdkampioenschap van Nederland had deelgenomen namen wij aan dat hij
ook kampioen van Brabant was.

Nawoord: Er is geen fout gemaakt in het jubileum boek de kampioen

van 1956 staat niet vermeld in Brabants Damnieuws.Volgens Jan

van den Hooff eindigde hij als tweede of derde achter Nico Kocken en

aangezien deze geen vrij kreeg van zijn werkgever speelde J v d Hooff

in het NK

(uit Brabants Damnieuws sept 1972 nr9)

Tilburgs jeugdkampioen werd

T Vermeer  7-14

NATIONALE JEUGDAMDAG

Het Brabantse jeugdtiental heeft het dit jaar niet kunnen bolwerken
en moest voor het eerst sinds de instelling van de Nationale Jeugddamdag
een nederlaag moeten incasseren.
Dit is niet zo verwonderlijk daar wegens het overschrijden van de leeftijdsgrens,

het tiental met vijf debutanten moest aantreden. Het werd 9—11.
De gedetailleerde uitslag was:
1.A. Brouwers - J. Capelle (Friesland) 1—1
2.T.v.d. Meerendonk- G. Cederhout(Zd.-Holland) 2—0
3.T. Vermeer - H. Spanjer (Groningen) 0—2
4.J. Verbakel - D. de Rooy (Overijssel) 0—2
5.H. de Cock - J. Francke (Zeeland) 1—1
6.J. Verberne - W. Leune (Nd.-Holland) 1—1
7.G. Martens - R. Haszing (Limburg) 1—1
8.R. Megens - B. Dolleman (Drente) 1—1
9.R. Arts - M. Willemsen (Gelderland) 1—1
10.B. Verberkt - B. Zwanikken(Utrecht)1-1

                                                  -----------

                                                     9-11


1.Gelderland 10 7 3 0 17
2.Limburg 10 4 3 3 11
3.Zuid-Holland 10 5 1 4 11
4.Noord-Holland 10 3 4 3 11
5.Utrecht 10 3 4 3 11
6.Drente 10 4 2 4 10
7.Noord-Brabant 10 1 7 2 9
8.Overijssel 10 4 1 5 9
9.Groningen 10 3 2 5 8
10Zeeland 10 3 2 5 8
11Friesland 10 2 3 5 7