Tilburgse

 

Damvereniging

 

1972-1973

(uit Brabants Damnieuws jan 1973 nr1)

Finale JEUGD-kampioenschap

Hier moest A Brouwers zijn titel aan T v.d.Meerendonk afstaan.

Brouwers die via het s-b systeem als tweede  eindigde is nog jong

en zal de komende jaren nog wel van zich doen spreken.

Eindstand:

1 T v.d.Meerendonk Den Bosch 7 4 3 0 11
2 A Brouwers Roosendaal 7 3 3 1 9  (53)
3 J Verberne Asten-Ommel 7 4 1 2 9  (51)
4 H de Cock Tilburg 7 1 5 1 7  (53)
5 T Vermeer Tilburg 7 2 3 2 7  (40)
6 G Martens Asten 7 2 2 3 6
7 R Arts Mierlo 7 2 1 4 5
8 J v Oorschot Tilburg 7 0 2 5 2

In de rayonwedstrijden werd A Brouwers 2e J Verberne 3e en

T v.d.Meerendonk 4e Winnaar was J v d Borst

In de finale word A Brouwers derde achter R Clerc en H Jansen

 

Voorronde's kampioenschap 1974 ??

In Davo nieuws 26 maart en 16 april 1973

groep c

1 J Verbakel 3-6
2 T Vermeer 2-4
3 I Greveraars 2-1
4 J v Zessen 3-1
5 N Kruyff 2-0

J Verbakel en T Vermeer plaatsen zich voor de finale

groep d

1 B Verberkt 3-5
2 H de Cock 2-3
3 B Oosterbosch 2-2
4 W Suykerbuyk 3-2
5 H Stuut 2-0

(uit Brabants Damnieuws jan 1973 nr1)

KAMPIOENSCHAP schooldammen

Zaterdag 27 januari j.l. werden te Tilburg de wedstrijden om het kampioen­schap van Noord-Brabant
voor schoolvijftallen gespeeld.

Aan deze wedstrijden zouden aanvankelijk zes scholen deelnemen, maar een der deelnemende scholen
meende enkele uren voor aanvang van deelname te moeten afzien, zonder opgave van reden.
Daar de indeling reeds vaststond werd besloten deze partijen te ver­klaren.

Na spannende strijd wist het team van het St. Janslyceum uit Den Bosch beslag te leggen op de titel.

Zeer jammer was het, dat het Willem van Oranje College uit Waalwijk hetwelk vorig jaar kampioen werd,
door vertrek van verschillende spelers naar elders, haar titel niet kon verdedigen.

De eindstand is:
1.St.Jans Lyceum Den Bosch 5 4 0 1 8
2.O.L. Vrouw Lyceum Breda 5 3 1 1 7
3.Titus Brandsma Lyceum Oss 5 3 0 2 6
4.Odulphus Lyceum 2 Tilburg 5 2 1 2 5
6.Odulphus Lyceum 1 Tilburg 5 1 2 2 4
6.Derde L.T.S. Eindhoven wegens niet opkomen 0 punten.

Wij wensen het team van St. Jan in de komende gewestelijke wedstrijden veel succes.
De andere deelnemers zouden wij willen raden, oefen onder goede leiding zo lang dat de beker ook eens in Uw bezit komt.
Aan alle deelnemènde scholen onze dank voor de medewerking en

prettige houding tijdens de wedstrijden

                                               De wedstrijdleider

                                               H.v.Wordragen

(uit Brabants Damnieuws jun/jul 1973 nr5/6)
Ter voorbereiding op de Nationale Jeugddamdag voor Tientallen,
waaraan zowel Noord-Brabant als Zeeland deelnemen, werd te Bergen op Zoom e
en officiële wedstrijd gespeeld tussen de beide jeugdtientallen van deze Provincie.

Jeugdleider J.Th.G. Peeters van Noord-Brabant sprak na afloop een dankwoord en
spoorde vooral de jeugd van Zeeland aan om volgend jaar beslist een overwinning
te gaan behalen daar anders de wisselbeker definitief in Noord. Brabant blijft.

De persoonlijke uitslagen waren:

1. T. v.d. Meerendonk, ‘s-Bosch- J. Veerhoek, ‘s-Gravenpolder 2-0
2. J. Verbakel, Bakel - J. Boone, Vlissingen 2-0
3. H. de Cock, Tilburg B. Verton, Haamstede 0-2
4. R. Arts, Mierlo - R. Schrijver, Leeuwendorp 2-0
5. F. Otten, Breda - P. Filius, Souburg 1-1
6. B. Verberkt, Bakel - P. Francke, Vlissingen 1-1
7. F. Damen, ‘s-Hertogenbosch - J. Francke, Vlissingen 1-1
8. H. Adriaans, Bakel - J. Baayens, Kleverskerke 1-1
9. K. Besuyen, Oudenbosch - P. Lodder, Middelburg 1-1
10. B. v. Oosterbosch, Oudenbosch - W. Neels, ‘s-Gravenpolder 1-1

Totaal:12-8

NOORD-BRABANTS JEUGDTIENTAL KAMPIOEN VAN NEDERLAND 1973

Op 19 mei j.l. werd te Arnhem door de KNDB de 9e Jeugddamdag georganiseerd.
Jeugdleider J.Th.G. Peeters had wederom een sterk tiental samengesteld uit
de vele jeugdspelers, die de afgelopen maanden flink geoefend hadden in de voorwedstrijden van de Noord-Brabantse kampioenschappen. Daar de jeugd. leider in een ziekenhuis was opgenomen werd door hem de secretaris van de
Noord-Brabantse Dambond, de heer C. Martens uit Rosmalen, aangewezen als begeleider van het jeugdtiental.
De jeugdspelers hadden het vaste voornemen genomen om met een zo gunstig mogelijk resultaat huiswaarts te keren.
Een groter plezier hadden

deze spelers hun jeugdleider niet kunnen schenken want zij kwamen terug als
de nieuwe kampioenen van Nederland.

Naast Noord-Holland (1965 un 1969) en Groningen (1966 en 1970) is Noord-Brabant (1971 en 1973) nu de derde Provincie,
die reeds tweemaal kampioen van Nederland zijn geweest.
Ook in 1968 eindigde Noord-Brabant op een gedeelde eerste plaats met Friesland.
Omdat aan bord 4 toen Friesland van Noord-Brabant had gewonnen ging de titel toen naar de Friezen.

De persoonlijke resultaten van de jeugdspelers waren:

1. T. v.d. Meerendonk, ‘s-Bosch- J. Capelle, Friesland 1-1
2. A. Brouwers, Roosendaal H. v. Aalten, Gelderland 1-1
3. J. Verberne, Asten-Ommel - H. Spanjer, Groningen 2-0
4. Jos. Verbakel, Bakel A. de Jong, Noord-Holland 1-1
5. G. Martens, Asten- J. Francke, Zeeland 0-2
6. H. de Cock, Tilburg- J. Cazimier, Drente 2-0
7. T. Vermeer, Tilburg- J. Kleinjans, Limburg 2-0
8. F. Otten, Breda- L. v.d. Greft, Utrecht 1-1
9. R. Arts, Mierlo- S. Grootoonk, Overijssel 2-0
10. B. Verberkt, Bakel- J. v. Wetering, Zuid-Holland 1-1

De eindstand werd als volgt:
1. Noord-Brabant 10 4 5 1 13
2. Friesland         10 5 3 2 13
3. Noord-Holland   10 5 3 2 13
4. Limburg           10 5 3 2 13
5. Gelderland        10 4 4 2 12
6. Overijssel         10 5 1 4 11
7. Utrecht            10 2 6 2 10
8. Zuid-Holland      10 0 9 1 9
9. Groningen          10 2 3 5 7
10. Zeeland           10 2 2 6 6
11. Drente             10 1 1 8 3
(uit Brabants Damnieuws jan/feb 1974 nr1/2)

EINDSTAND Brabants Kampioenschap junioren

1. A.Brouwers T, Roosendaal (De Schijf)   9-7-1-1-15 (135)

2. H. de Cock, Tilburg (T.D.V)                 9-5-4-0-14 (127)

3. J.Verberne, Asten-Ommell (E.A.D.)        9-5-2-2-12 ( 93)

4. T.Vermeer Tilburg (Davo)                     9-5-1-3-11 ( 84)

5. F.0tten Breda (Dv Breda)                      9-2-5-2- 9 ( 82)

6. B.Verberkt, Bakel (De Schuivers)            9-2-5-2- 9 (68)

7. J.Verbakel Bakel (De Schuivers)              9-3-3-3- 9 ( 63)

8. F.Damenl, 's Hertogenbosch (Excelsior)    9-2-2-5- 6 ( .40)

9. H.Adriaans, Bakel (De Sohuivers)            9-0-3-6- 3 ( 20)

10. A.v.Leeuwen, 0udenhosch (De Variant)  9-O-2-7- 2 ( 20)

A.Brouwers, Roosendaal, die in 1971 jeugdkampioen van Brabant werd

en die vorig jaar de eer aan T.vd Meerendonk moest laten, werd nu wederom

jeugdkampioen van Noord Brabnt De prestatie van A.Brouwers is des te

groter omdat hij dit tournooi startte met een nederlaag en een remise.

Hierna volgden 7 0verwinningenl die hem dus toch nog de titel bezorgden.

Van harte proficiat Ad.

De no' s 1 en 2 en nogelijk ook  no. 3 van deze finale gaan over naar de
rayonwedstrijd Dit hangt n.l. af van het aantal jeugdleden in Limburg
en Zeeland. De Rayonwedstriiden zijn gestart in januari 1974. De bovenste

twee spelers in de rayonwedstrijden plaatsen zich in de finale Jeugdkam-
pioenschap van Nederlarid 1974.

A Brouwers werd 2e in de rayon achter J v d Borst 5e werd H de Cock en

6e J Verberne

Jeugdtiental Noord Brabant verslaat Zeeland
Voor de derde maal in successie wist het Jeugdtiental van Noord-Brabrant te
zegevieren over het Jeugdtiental van Zeeland. In 1972 was het 20-0 in 1973
werd het 12-8 en nu in 1974 eveneens 12-8.
De officiële opening van deze wedstrijd werd verricht door de voorzitter
van B.D.V. uit Bergen op Zoom en de wethouder van Sportzaken en deze laat-
ste deed ook de eerste zet aan hot eerste bord.
Na afloop werd door deze wethouder de wisselbeker uitgereikt aan de jeugd-
leider van Noord_Brabant, die deze nu definitief mee naar huis mocht nemen.
Jeugdleider J,Th.G.Peeters sprak hierna een dankwoord aan de wethouder, de
organiserënde vereniging en aan zijn jongens, die uiteindelijk voor dit
succes hadden gezorgd Ook spoorde hij de Zeeuwse Jeugd aan een volgend
jaar de nieuwe wisselheker eens mee te nemen naar Zeeland.
De persoonlijke uitslagen waren:
1. H.d.Cock, Tilburg - T.D.V.                     - j.Veerhoek, s_GravenPolder 1-1
2. J.Verbakel, Bakel De Schuivers                - J.Boone, Lammerenburg     1-1
3. T.Vérmeer, Tilburg DAVO                        - P.Francke, Lammerenburg 1-1
4. F.Otten, Breda DV Breda                         - J.Baayens, Arnemuiden     0-2
5. B.Verberkt, Bakel De Schuivers                 - C.Schrijver, Lewedorp      2-0
6. K.Besuyen, OudenboSCh De Variant           - P.Filius, Souburg             2-0
7. H.Adriaans, Bakel De Schuivers                - A.Baayens, Arnemuiden      1-1
8. G.v.Rijsbergen Tilburg T.D.V.                    - j.Groenenberg, Oostkapelle 2-0
9. H v.d.Maagdenberg, Oudenbosch De Variant - P.Lodder~ Middelburg        0-2
10. A.v.Leeuwen, Oudenhosch De Variant        -  M.v.d.Wielen,Nieuwerkerk 2-0

                                                                                                   12-8

(uit Brabants Damnieuws jun 1974 nr6)                                                                NOORD - BRABANTS JEUGDTIENTAL WEDER0M SUCCESVOL IN ARNHEM.

Op 10 mei j.l. werd te Arnhem doer de k.N.D.B. de 10e Nationale Jeugddam-

dag georganisoord, waaraan ook door onze provincie werd deelgenomen.

Noerd-Brabant, reeds 2 maal kampioen van Nederland, stond nu wederom voor

de zware taak deze titel te verdedigen. Tegenover het kampioenstiental van

vorig jaar stonden nu vier debutanten opgesteld, die de te oud geworden

jeugd moesten vervangen. Deze vier spelers hebben zich bijzonder goed ge-

weerd en zij wisten in totaal dan ook 4 punten te behalen.

Het verloop van de strijd van onze jongens was als vo1gt De eerste winst-

partij van Noord-Brabant kwam op naam van B.Verberkt, die zijn tegenstander

verraste met een damzetje. Hierna werd het 2-2 doordat T Vermeer verloor........

omdat hij onnodig en te, vlug twee, sChijVen verlies kreeg. Bijzonder jammer

was dit omdat dit juist tegen een speler van Noord-Holland was. Toen was

het de beurt aen debutant A.v.Leeuwen,. die op mooie wijze de overwinning

binnenhaalde. De geroutineerde H de Cock zorgde hierna voor 6-2 door zijn'

tegenstander geen schijn van, kans te geven. Debutant G.v.Rijsbergen die.

in de opening alle tijd nam, sloot zijn tegenstander langzaam maar zeker op'
en nadat hij de winststelling had.'verkregen kreeg `zijn tegenstander dan ook

geen kans meer; 8-2 `dus voor Brabant. Hierna was het de beurt aan `F.Otten,

die zijn tegenstander in het eindspel vakkundig overwon nadat hij `eerst `op'

listige wijze daa had genomen.. 10-2: en menige provincie dacht toen reeds
aan een herhaling van vorig jaar.Het `werd 11-3 door A.Brouwers,
die juist niet kon winnen van zijn sterke tegenstander uit Gelderland.
Hierna kwamen tweenederlagen voor onze provincie, waarin mogelijk
nog remise-kansen zaten. De beide tegenstanders'van resp. K.Besuyen en
H.Adriaans speelden het eindspel zo voortreffelijk, dat beiden geen kans meer
kregen,op dat ene puntje.DoorJ,Verhakel werd deeindstand op 12-8 gebracht.
In~ het middenspel hoal'de onze jeugdspeler. een fraaie dam, maar kon
niet,'verhin.deren dat deze dam~weer..moest Verdwijnen. met zelfs nog een gun-
stigereindspel voor zijn tegenstander. Remise gaf hij echter niet meer uit
handen

Noord-Brabant zegevierde dus met' 12-8, wat echter. niet genoeg was voor het
kampioçnschap. De titel ging nu. naar Noord-Holland,dat met liefst 17-3 wist
te zegevieren. Onze hartelijke gelukwensen aan dit team, dat nu voor de der-
de maal dit kampioenschap wist te behalen. In de totaalstand staat Noord-
Brabant nog steeds op de 2e plaats, achter hetzelfde Noord-Holland.

De persoonlijke uitslagen van de jeugdspelers waren:

1. A.Brouwers, Roosendaal De Schijf    -G.v.Aalten, Huissen GLD      1-1

2. H.d.Cock, Tilburg T.D.V.                -J.v.Vliet, Vinkeveen UTR      2-0

3. B.Verberkt, Bakel De Schuivers       - S.v.BolthuiS, Roden DR.       2-0

4. T.Vermeer, Tilburg DAVO               -T.Tesselaar, St.Maarten NH  0-2

5. J.Verbakel, Bakel De Schuivers       -J.Lemstra, Franeker FR         1-1

6. F.Otten, Breda DV Breda               -T.Voorspuy, Gorkum ZH         2-0

7. H.Besuyen, Oudenbosch De Variant -J.Schoenmakers, Brunssurn L  0-2

8. H.Adriaans Bakel De Schuivers        -H.Doedens, Veeridam GR        0-2

9. G.v.Rijsbergen, Tilburg T.D.V.          -F.v.Eekhout, Vlissingen Z       2-0

10. A.v.Leeuwen, Oudenbosch de Variant -R.Schippers, Westerhaar 0V  2-0

De eindstand werd als volgt:

1. Noord-Holland  10 - 7 - 3 - 0-17

2. Friesland         10 - 6 - 2 - 2-14

3. Limburg           10 - 5 - 3 - 2-13

4. Noord-Brabant   10 - 5 - 2 - 3-12

5. Gelder~Land      10 - 4 - 4 - 2-12

6. Zuid-Holland      10 - 5 - 2 - 3-12

7. Groningen         10 - 4 - 1 - 5 - 9

8. Zeeland             10 - 3 - 1 - 6 - 7

9. Overijssel           10 - 1 - 3 - 6 - 5

10.Drente              10 - 1 - 3 -. 6 - 5

11.Utrecht             10 - 2 -: 0 - 8 - 4

(uit Brabants Damnieuws jun 1974 nr6)

VOORWEDSTRIJDEN Brabants Kampioenschap junioren 1975

Groep A Groep B
1 H. de Cock 5 2 3 0 7 37 1 K. Besuyen 6 4 2 0 10  
2 J.Verbakel 5 3 1 1 7 35 2 B.Verberkt 6 2 4 0 6  
3 A.Ostermeier 5 2 2 1 6 28 3 H.Adriaans 6 2 3 1 7  
4 H v d Maagdenberg 5 2 2 1 6 27 4 J.Abelshausen 6 3 0 3 6 34
5 W.Suykerbuyk 5 1 2 2 4   5 G.v.Rijsbergen 6 2 2 2 6 31
6 J.v.Zessen 5 0 0 5 0   6 A.v.Leeuwen 6 1 2 3 4  
                7 J.Coolen 6 0 1 5 1  

Voor de finale voor het jeugdkampiûenschap van Noord-Brabant 1975 hebben

zich nu geplaatst:

A.Brouwers, Roosendaal; H.d.Cock, Tïlburg; J.Ver'bakel, Bakel;

A.Ostermeier,Wouw; H.v.d.Maagdenberg, Oudenbosch; K. Besuyen, Oudenhosch; B.Verberkt,Bakel; H.Adriaans, Bakel; J.Abelshausen, Roosendaal; G.v'.Rijsbergen, Tilburg.

(uit Brabants Damnieuws nov/dec 1974 nr11/12)


SCHOOLDAMMEN VOOR VI JFTALLEN BRABANTS kampioenschap.

Uitslapen van de voorrondes:
Groep A te Oss gespeeld volgens het VOS-systeem op 7_12-1974.

1. Titus Brandsna lyceum, Oss

2. Gemeentelijke L.T.S., Cuyk 5-2-2-1-6

3. St. Antonius Mavo, Heesch 5-2-1-2-5

4. Maasland. College, Oss 5-2-0-3-4

5. L.T.S., Spoorlaan? oss 5-2-0-3-4
6. L.T.S., Schijndel 5-1-o-4-2

De eerste twee zijn overegegaan naar de volgende ronde,  terwijl nr. 3 Op

1(4-12-1974 te t s-Hertogenbosch nog een kans kreeg zich voor de halve finale

te plaatsen.

GROEI B te Dongen gespee1d op 14-12-1974.

1. St. Odulphus lyceum, Tilburg 2-2-0-0-4-18~2

2. John. .F.Yennedy Atheneum, Dongen 2-1-0-1-2-10-10

3. Scholengem. Mavo/Meao, Tilburg 2-0-0-2-0- 2-18

De Have Top Dongen, welke zich had. opgegeven, trok zich terug.

GROEP C te Eindhoven op 14-12-197:~.

1. St.Joris Lyceum, Eindhoven 3-2-1-0-5-21- 9

2. Lorentz lyceum, Eindhoven 3-2-1-0-5-20-10

3. Jeanne d'Arc Mavo, Eindhoven 3-1-0-2-2- 9-21

4. M.T.S., L.Nieuwstraat, Tilburg 3-0-0-3-0-10-20

Hier is de M.T.S. ingevallen voor het van Maerlant Lyceum.

GROEP D te Veldhoven op 14-12-1974.

1. Selsterhorst Mavo, Veldhoven 3-2-1 -0-5-1 9-11
2. Wildvangk Mavo, Boxtel          3-1-1-1-3-13-17

3. Brabant Havo, Boxtel              3-1-0-2-2-12-18

4. L.T.S., Veldhoven                 3-0-2-1-2-14-16

GROEP E: te Breda gespeeld op 14-12-1974

1. O .L Vrouwe Lyceum, Breda                 3-3-0-0-6-29- 1
2. Pius XII Mavo, Oudenbosch                 3-2-0-1-4-21- 9

3. H.K. Mavo Blienborgh, Raamsdonkveer   3-1-0-2-2- 9-21

4. L.T.5. St. Jozeph, Roosendaal              3-0-0-3-0- 1-29

GROEP F te `s-Hertogenbosch gespeeld op 14-12-1974

1. Hertog Jan scholengem., Den Bosch      3-3-0-0-6-21- 9

2. Ped. Ac. Marienburg/Conc. Den Bosch   3-2-0-1-4-16-14

3. St. Antonius Mavo, Heesch                 3-1 -0-2-2-16-14

4. Walwijck Mavo, Waalwijk                    3-0-0-3-0- 7-23

De wedstrijden zijn gespeeld in de onderstreepte scholen.

De eerste twee van elke groep gaan over naar de halve finale, welke op

18 januari 1975 gespeeld wordt

(uit Brabants Damnieuws nov/dec 1974 nr11/12)

1. H.d.Cock Tilburg TDV                          7-6-1-0-13
2. A.Brouwers Roosendaal De Schijf           7-5-2-0-12
3. J.Abelsbausen Roosendaal. De Schijf       7-3-2-2- 8
4. A.Ostermeier Wouw De Sohijf                 7-1-4-2- 6 43
5. Y.Besuyen Oudenbosch De Variant `        7-2-2-3- 6 32
6. J.Verbakel Bakel. Schuivers                    7-3-0-4- 6 28
7. Lv.d.Maagdenberg Oudenbosch De Variant 7-1-2-4- 4
8. H.Adriaans Bakel' Schuivers                      7-0-1-6- 1
H. de Cock jeugdkampioen van Brabant
H. de Cock en A.Brouwers nemen `dee1 aan de rayon-wedstrijden van de
jeugd, die op 2 januari 1975 ven start aan.
Daar H.de Cock wegens leeftijdsoverschrjjdinp het komend jaar zijn jeugdti-
tol niet kan verdedigen, is hij gerechtigd om deel te nemen aan de halve
finale kampioenschap van Noord- Brabant.

In de Rayon A Brouwers 1e en H de Cock 4e

(uit Brabants Damnieuws mrt 1975 nr3)

SNELDAMKAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND VOOR JUNIOREN EN ASPIRANTEN

Dit is een nieuwe aktiviteit, welke telkenjaren in onze provincie
in Oss zal worden gehouden, dit jaar op 24 mei a.s. Sponsor van dit
eendaags toernooi is `BOUWMANS'S FRITUREN BV te OSS. De naam van de
sponsor zal verbonden worden aan de beschikbaar geste1de wisseltrofee

(uit Het Damspel jun 1975 nr3)
NATIONALE SNELDAMKAMPIOENSCHAPPEN:

Deze voor de eerste keer door de KNDB georganiseerde wedstrijden werden in Oss
24 mei gespeeld, waarbij voor beide categoriën een door Bouwman's Frîturen N
beschikbaar gestelde wisselbeker op het spel stond. De bijzonder spannend verIc:~
toernooien werden ten slotte door het SB-systeem beslist. De eindstanden
Aspiranten: 1. Jaap Rotte (15), Middelburg 17 (203); 2. Theo Schippers (15), Maasbra:
17 (196); 3. Peter de Jong (14), Heerhugowaard 16; 4. Tjeerd Harmsma (15), Vorden -
5. Nico Eisma (14), Bussum 13; 6. Nico Knoops (15), R'dam 11; 7. René Schippers
Westerhaar 10; 8. Gérard Jansen (10), Huissen 9; 9. Jos Stokkel (15), Sappemeer 8 l&E
10. Henk Hosper (15), Grouw 8 (76); 11. Hans Speelman (13), Roden 6; 12. Sunili Matho
(15), Tilburg 3.

Junioren: 1. Auke Scholma (18), Opeinde 19 (221): 2. Geert Berends (17). Huissen
(213); 3. John van der Borst (18). Hoensbroek 16 (179): 4. René Boulonois (18), HeiL:
16 (164); 5. Peter Schuitema (16), Emmen 15; 6. Jaap van Vliet (18), Vinkeveen 11:
Bert Verton (18), Eindhoven 10; 8. Joost Francke (18), Vlissingen 8; 9. Nico Werkm:
(18), Baflo 7; 10. Ingo Greveraars (16), Eindhoven 6; 11. Johan van Dijk (16), Werterhaar
4; 12. Man Dame (15), Giessenburg 1.

(uit Brabants Damnieuws mei 1975 nr5)

SCHOOL DAMMEN

Terwille van de volledigheid volgen hieronder de uitslagen van de
halve finale alsmede de finale van het schooldammen in onze provincie.

Uitslagen halve finale
Groep A: te Oss gespeeld op 18 januari 1975
Titus Brandema Lyceum, Oss - P.A. Marienburg Den Bosch 3-7
Gemeentelijke L.T,S.,Cuyk - Titus Brandsma Lyceum 2-8
P.A. Marienburg,Den Bosch - Gemeentelijke L.T.S,, Cuyk 6-4

Groep 13: te Eindhoven gespeeld op 18 januari 1975
St. Joris Lyceum, Eindhoven - Lorentz Lyceum, Eindhoven 6-4
St. Joris Lyceum, Eindhoven - gelsterhorst Mavo,VeldhOVen 6-4
Mavo Selsterhorst - Lorentz Lyceum, niet gespeeld


Groep C te Boxtel gespeeld op 18 januari 1975
Wildvangk Mavo, Boxtel - Scholengemeenschap Hertog Jan, Den Bosch 8-2
Scholengemeenschap H'Jan - John.F.Kennedy Atheneum,Dongen3-7
John F. Kennedy Atheneum - Wildvangk Mavo 2-8

Groep D: te Tilburg gespeeld op 16 januari 1975
O.L.Vrouw Lyceum, Breda - Pius XTT Mavo,Oudenbosch 9-1
Pius XII Mavo - St. Odulphus Lyceum,Tilburg 5-5
St. Odulphus Lyceum - 0.L. Vrouw Lyceum 2-8

Voor de finale plaatsen zich:
1. Pedagogische akademie Marienburg-Concordia Den Bosch
2. St. Joris Lyceum Eindhoven
3. Wildvangk Navo Boxtel
4. 0.L. Vrouw Lyceum Breda

Uitslagen finale schooldammen voor vijftallen om het kampioenschap
van Noord-Brabant.
Gespeeld op 1 februari 1975 bij Malmberg B.V., Uitgeverij Den Bosch.

le ronde: Pedagogische akademie
Marienburg-concordia Den Bosch-St.Jorijs Lyceum Eindh. 8-2
0.L. Vrouw Lyceum, Breda - Wildvangk Mavo,Boxtel.1O_O

2e ronde: St. Joris Lyceum - 0.L. Vrouw Lyceum 0-10
Wildvangk Mavo - P.A. Mari~nburg 4- 6

3e ronde: P.A. Marienburg - 0.L. Vrouw Lyceum 3-7
St. Joris. Lyceum - Wildvangk Mavo 3-7

Eindstand:
1. 0.L. Vrouw Lyceum, Breda 3-3-0-0v 6 pnt. (27-3)
2. P.A. Marienburg, `s-Hertogenbosch 3-2-0-1 4 pnt. (17-13)
3. Wildvangk Mavo, Boxtel 3-1-0-2 2 pnt. (11-19)

4. St. Joris Lyceum, Eindhoven 3-0-0-3 0 pnt. ( 5-25)

Kampioen van Noord-Brabant 1975: het team van het O.L.Vrouw Lyceum,
Breda.
Dit vijftal speelde 40 partijen, won er 33 en speelde 7 keer remise.
Een score van 73-7 =91,25% van het in totaal te behalen punten.,
Het speelde alle wedstrijden met dezelfde spelers, welke de volgende
prestaties leverden:

                      1e rnd   2e rnd   finale

Romain de Rijk    2-2-2       2-2  2-2-2    maximum  

Frits Otten         2-2-2       1-2  2-2-1   

Nico de Kruijff     2-2-2       2-2  2-2-2    maximum  

Harm Bodewes    2-2-2       2-1  2-2-1

Hans de Kort      2-2-1       2-1  2-2-1

 

(uit Brabants Damnieuws jun 1975 nr7)


FALEND NOORD-BRABANTS JEUGDTIENTAL LEED TWEEDE NEDERLAAG IN
ARNHEN (6-14)

Op zaterdag 17 mei j,l. werd te Arnhem door de K.N.D.B. de lie
Nationale Jeugddarndag georganiseerd, waaraan ook door onze

provincie voor de 11ie maal werd deelgenomen.
Daar liefst 6 spelers van verleden jaar de leeftijdsgrens hadden
overschreden, had Noord-Brabant op papier toch nog een sterk tien-
tal kunnnen samenstellen. Geheel onverwacht leed men toch een grote
nederlaag.
Na een prachtig begin stond Noord_Brabant met 4 punten uit 2 par-
tijen er goed voor. Voor deze stand zorgen de jongens aan. bord 2
en aan bord 7. Hierna leed men de ene nederlaag na de andere en
alleen aan bord 1 en bord 3 kon men nog remise spelen.
Vooral de bovenste 3 borden ( 4. punten uit 3 partijen) hebben uit-
stekend gespeeld en hier had zelfs de kampioen van Noord-Brabant
aan bord 1 de kampioen van Noord-Holland kunnen verslaan in zijn
eindspel met 2 schijven winst. Uit de overige partijen hadden
onze jongens nog zeker 6 punten kunnen halen en dan was Noord-
Brabant weer een grote kanshebber geweest. Nogmaals onnodig ging
men punten verspelen en zelfs winstpartijen gingen verloren.
Wanneer deze jongens echter meer aandacht aan het spel hadden ge-
geven en minder hadden rondgelopen in de zaal tijdens de partij,
dan hadden zij beslist wederom voor een Noord-Brabantse zege
kunnen zorgen.
Daar Noord-Holland niet verder kwam dan een 10-10 gelijkspel,had
onze provincie bij winst naast de Noord-Hollanders gekomen in. de
totale eindstand. Nu kwamen Zuid-Holland en Friesland naast de
Noord-Brabanders en voorlopig is dus de, fraaie 2e plaats nu voor
deze 3 provincies. Het sterke Gelderland leed eveneens een neder-
laag, maar Drente behaalde haar eerste en Overijssel haar tweede
overwinnilig.
Zoals uit onderstaande uitslagen blijkt, verloor Noord-Brabant
juist van de zwakste provincies. Jammer.

Kampioen van Nederland werd Limburg, waarmee wij onze zuiderburen
natuurlijk van harte geluk wensen. Dit is het tweede kampioenschap
voor Limburg, want ook in 1967 waren zij de sterksten van Nederland
De persoonlijke uitslagen van de jeugdspelers waren:
1. H.de Cock, Tilburg T.D.V.        - C.v. Leeuwen,Aalsmeer NH 1-1
2b J.Verbakel, Bakel De schuivers -G. Berends,Huissen Gid.       2-0
3.. B.Verberkt, Bakel De Schuivers- H. Beems,Hoornaar ZH        1-1
4. H.v.. Montfoort,MierlO M.D.C.   - J. Lemstra,Leeuwarden Fr.   0-2
5. 3. Verton, Eindhoven E.D.G.     - P. Everts, Almelo Ov. .         0-2
6. I.Greveraars,Eifldh. Philips DC    - J.Schoeninakers,Brunssum L. 0-2

7. A.Osterrneier, Wouw De Schijf - P.Lukens, Tolbert   Gr.           2-0

8. FrvdMaagdenberg,Oudenbosch De Vaiant -J.Francke,Vlissingen Z 0-2
9. A.v.Leeuwen,Oudenbosch De Variant-M.Prins, Bijl Dr.               0-2
10. R.v.0osterhout,Vught Excelsior,CDD-E.Kok, Vinkeveen Utr. 0-2

De eindstand werd als volgt:
1.. Limburg           10 5 4 1 14
2. Zuid-Holland      10 5 3 2 13
3~ Friesland          10 5 2 3 12
4. Drente              10 4 3 3 11
5. Overijssel           10 4 3 3 11
6. Noord-Holland     10 3 4 3 10
7. Gelderland          10 3 3 4 9
8. Grôningen           10 4 1 5 9

9. Zeeland              10 3 2 5 8
10. Noord-Brabant    10 2 2 6 6
11. Utrecht             10 1 3 6 5

(uit Brabants Damnieuws dec 1975 nr12)

Eindstand jeugdviertallen
1 HDR A Rosmalen 7 7 0 0 14 43-13
2 HDR B Rosmalen 7 5 0 2 10 36-20
3 HDR C Rosmalen 7 4 1 2 9 36-20
4 Davo Tilburg 7 3 2 2 8 33-23
5 ONA A Berlicum 7 4 0 3 8 27-29
6 BDV Boxtel 7 1 1 5 3 24-32
7 De Schuivers Bakel 7 0 2 5 2 14-42
8 ONA B Berlicum 7 0 2 5 2 11-42
Eindstand Junioren
1 A Brouwers , Roosendaal De Schijf 6 4 2 0 10  
2 I Greveraars, Eindhoven Philips Dc 6 2 3 1 7  
3 L vd Sanden ,Mierlo MDC 6 1 2 3 4  
4 A v Leeuwen,Oudenbosch De Variant 6 1 1 4 3  
Eindstand Aspiranten
1 R v Oosterhout , Vught Excelsior 6 5 1 0 11  
2 W Suykerbuyk, Oudenbosch De Variant 6 2 3 1 7  
3 L v Opstal, Tilburg Davo 6 2 2 2 6  
4 R v Hest, Tilburg Davo 6 0 0 6 0  

(uit Brabants Damnieuws dec 1975 nr12)

SCHOOLDAMMEN KRIJGT MEER BELANGSTELLING EN MEDEWERKERS
Voor `deelname aan de schoolwodstrijden gaven zich 31 vijftallen
op, verdeeld over 26 scholen.
In aantal een behoorlijke vooruitgang,maar het grootste winstpunt
was, dat een aantal damvrienden zich bereid toonde als wedstrijdleider
op te treden, zodat alle wedstrijden op een dag gespeeld konden worden.

Voor de volgende ronde op 17 januari plaatsten zich:
Groep A te 0osterhout , leider C.A. Bogers:
O.L. Vrouw Lyceum Breda en R.K. Mavo Blienborgh raamsdonkveer.
Groep B te Tilburg , leider C. Kuijstermans:
St. Odulphus Lyceum Tilburg en R.K. Technische School A Den Bosch.
Groep C te Veldhoven , leider JA Verton:
Mavo Selsterhorst Veldhovon en L.T.S. Veldhoven.
Groep D te Cuyk, leider P.J.M. Gerrits Haps:
Leao "St. Joris" Helmond en R.K. Technisch School Oss,
Groep E te Rosmalen, leider hr. Steenbergen
Jeroen Bosch college en R.K. Technische school B Den Bosch.

Groep F te Den Bosch , leider J. Pennings:
Ped. Akademie Marienburgh-concordia en St. Jans Lyceum Den Bosch.
Groep G te Den Bosch , leider H. van Wordragen;
John.F.Kennedy Mavo en Sancta Maria Mavo Den Bosch.
Groep H te Oss ,leider P. Oerlemans Oss:
Titus Brandsma Lyceum Oss en St. Antonius Mavo Den Bosch.